О НАМА

Историја

Крагујевац град богате историје, традиције и културе, током протеклог времена утемељио је многе српске институције, организације и друштва, међу којима посебно место заузима и добровољно ватрогаство. Крагујевац и Србија организованију заштиту од пожара добијају у време Књаза Милоша Обреновића, када је овај град био престоница Кнежевине Србије.
Добровољно ватрогасно друштво „Крагујевац“, основано је 10.12.1887. године под именом „Добровољна пожарна дружина“. Овом оснивању присуствовао је велики број грађана, који је одмах кренуо у учлањавање у поменуту дружину. Активност чланова овог друштва прекинута је само током првог светског рата када су чланови друштва закопали сву опрему да не би пала у руке непријатеља.
У првом периоду постојања захваљујући одлучности, самопрегору, пожртвовању својих чланова друштво је интервенисало и у више прилика успело да отклони велики број опасности од пожара и других елементарних непогода, спасавајући материјална добра и животе становника Крагујевца.

istorija
stari-vatrogasni-dom
Зграда старог ватрогасног дома
zastava
novi-vatrogasni-dom
Зграда новог ватрогасног дома

Активност

У данашње време, пратећи савремене токове како друштвене тако и привредне, ДВД ”Крагујевац” је уписано у регистар друштвених организација и удружења грађана са Статутом који омогућава делатности које се односе на рад ради остваривања материјално-финансијских средстава потребних за рад друштва, решење АПР-а  бр. БУ4278/2011  од 24.03.2011 године.

ДВД „Крагујевац“ такође поседује следеће решења и дозволе за рад:

  1. Решење Акредитационог тела Србијe – АТС, бр.06-281, о испуњавању Стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 тип Ц
  2. Решење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације бр. 09/4-217-2404/19 и решење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације бр. 09/4-217-2403/19 о испуњавању посебних услова која морају да испуњавају правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара по новом Правилнику “Сл. гласник РС бр. 52/2015″.

ДВД “Крагујевац” је регистрован за пружање више врста услуга и њихов детаљан списак и опис можете погледати овде.

Иди на врх