КОНТАКТ

Регистрација

Назив удружења/савеза: Добровољно ватрогасно друштво „КРАГУЈЕВАЦ“
Скраћени назив: ДВД „КРАГУЈЕВАЦ“
ПИБ: 100562120 Матични број: 07213158
Шифра делатности удржења: 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења
Шифра привредне делатности удружења: 7120 – Техничко испитивање и анализе

Адреса

Телефони

Канцеларија: 034 33 17 11
Директор: 065 993 10 15

 Е-маил адресе

Информације: info@dvdkragujevac.rs
Канцеларија: office@dvdkragujevac.rs
Директор: predsednik@dvdkragujevac.rs

Контактирајте нас попуњавањем обрасца

Пронађите нас на мапи

QR код контакт

контакт
Dodajte nas u svoje kotakte skeniranjem QR koda
Иди на врх